cabecera imagen

Jaunākās ziņas


07/03/2011


12/04/2011

Ievads

PwD Employ – Personāla Apmācības vide efektīvai cilvēku ar invaliditāti pieņemšanai darbā - ir Leonado da Vinci Inovāciju pārneses projekts, ko 2008. gadā apstiprinājusi Eiropas Komisija (DG Education and Culture) Mūžizglītības programmas ietvaros. ... Turpinājums
Work

Apmācības līdzekļu pieejamība

PwD Employ –Personāla apmācību vide

Cofinanciacion

Projekta numurs: ES/08/LLP-LdV/TOI/149101

Šis projekts ir sagatavots ar eiropas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli un komisija nenes atbildību par informāciju, kas dota tajā.