cabecera imagen

Dalībnieks

Institūciju nosaukums Kontaktu dati Apraksts
Associació Balear d´Esclerosi Múltiple

Passeig de Marratxí, 15
Palma de Mallorca
07008 Illes Balears
España
Tel. + 34 971229388
Fax. + 34 971229399 www.abdem.es
Kontaktpersona:
Nicolás Terrassa
abdem@abdem.es
ABDEM galvenais mērķis ir veicināt cilvēku ar multiplo sklerozi personīgo autonomiju un dzīves kvalitāti. Vienlaikus institūcija nodarbojas ar sabiedrības informēšanu par slimības fizisko, psiholoģisko un sociālo izpausmi. ABDEM darbojas šādās jomās: psiholoģiskais un sociālais atbalsts cilvēkiem, kuri aprūpē slimojošos ar multiplo sklerozi; neiro rehabilitācija; apmācība; pētniecība; sociālā informētība. Asociācijai ir liela pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, sevišķi viņu nodarbinātībā. Tādējādi, ABDEM ir identificējusi nepieciešamību tālāk attīstīt apmācību programmas cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijai darba tirgū.
XXI INVESLAN, S.L.

Euskalduna, 11 – 1º dch.
48008 BILBAO
Tel. + 34944703670
www.inveslan.com
Kontaktpersona:
Jaione Santos
j.santos@inveslan.com
INVESLAN ir konsultāciju kompānija, kura specializējusies dažādu sociālo un darba tirgus jautājumu pētīšanā, piemēram, nodarbinātība, dzimumu līdztiesība, sociāla iekļaušana un apmācība. INVESLAN ir pieredze pētījumu un apsekojumu attīstīšanā šādās jomās (tieši nacionālajā līmenī) un projektu koordinēšanā nacionālā un starptautiskajā līmenī (tieši Leonardo da Vinci projektos). Dažu pēdējo gadu laikā INVESLAN ir tieši centrējusies uz inovatīvo apmācības metodoloģiju kā e-apmācība un mobilā apmācība, kā arī ir nodarbojusies ar jaunas apmācību vides attīstību.

Pontydysgu Ltd.

5 Courthouse Street CV371JW PONTYPRIDD
REINO UNIDO
Tel. + 44144340030
www.pontydysgu.org
Kontaktpersona:
Graham Attwell
graham10@mac.com
Pontydysgu ir privāts pētniecības institūts, kas specializējies uz inovāciju pētniecību profesionālajā izglītībā, apmācību, mācīšanu un transnacionālo kooperēšanos. Organizācijas darbs ir centrēts uz ICT attīstību, pētniecību un pielietošanu Eiropas un transnacionālajā līmenī. Pontydysgu veic jaunu mācību formu ICT lietošanas ekspertīzi par pētījumiem un to attīstību e-Portfolio un Personāla Apmācības vidē. Pontydysgu ir piedalījusies daudzos Eiropas projektos.
National Scientific Research Institute For Labour And Social Protection Rumänien

Povernei 6-8, sector 1 RO-010643
BUCAREST
Tel. + 40213124069 www.incsmps.ro
Kontaktpersona:
Liliana Grecu
liliana_grecu@yahoo.com
INCSMPS attīsta pētījumus un inovatīvas aktivitātes (Rumānijas Nacionālajā plāna tīklā) saistībā ar Rumānijas sektoru plānu un programmu. INCSMPS galvenie sektori ir darba tirgus, mūžizglītība, cilvēcisko resursu menedžments un sociālā politika un pētījumi. Galvenie ieguvēji no Institūta aktivitātēm – sabiedrisko institūciju iesaistīšana sabiedrības izglītības politikā, profesionālā apmācība, arodbiedrību apvienību aktivizēšana – ir cilvēki ar invaliditāti, darba devēji un nodarbinātie, bezdarbnieki un sociāli neaizsargātās grupas.
Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A.

Rua Júlio Dinis, 242,
2º, 208
E-4050-318 OPORTO PORTUGAL
Tel. + 351226076400
www.spi.pt
Personas de contacto:
Ana Riberiro
anaribeiro@spi.pt
Frederico Boas
fredericovilasboas@spi.pt
Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) ir daudznozaru starptautiska kompānija, dibināta 1997. gadā ar mērķi nodrošināt dažādus efektīvus konsultēšanas pakalpojumus, kā klientu inovatīvas domāšanas virzīšanai un starptautisko iespēju izmantošanai. SPI pakalpojumus var grupēt trīs jomās: apmācība, konsultēšana un pētniecība. Apmācību Kvalitātes institūts ir akreditējis SPI pakalpojumus un citas aktivitātes. SPI ir pieredze dažādu apmācību metodoloģiju – inovatīva pedagoģiska pieeja, ieskaitot e-apmācību, izmantošanā, apmācot atšķirīgas mērķa grupas.
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola - Information Systems Management Institute

Ludzas Str. 91
1003 RIGA LATVIA
Tel. + 371/67100589
Fax. + 371/26529961
www.isma.lv
Kontaktpersona:
Marga Zivitere
marga@isma.lv
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) ir viena no prestižākajām un dinamiskākajām privātajām augstākās izglītības institūcijām Latvijā, kura piedāvā iegūt mūsdienīgu izglītību. Tā ir dibināta 1994. gadā uz Rīgas Aviācijas universitātes bāzes. ISMA piedāvā studēt profesionālā bakalaura, maģistra un doktora pakāpes, kā arī Mūžizglītības studiju programmās šādās jomās: biznesa administrēšana, uzņēmējdarbība, tirdzniecības un tūrisma menedžments, nekustamais īpašums, vides dizains un informācijas tehnoloģijas. ISMA ir uz neierobežotu laiku LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta augstskola. Saskaņā ar Lisabonas konvenciju, ISMA diploma ir starptautiski atzīti. Ik gadu ISMA organizē starptautiskas konferences par Informācijas tehnoloģijām un menedžmentu, Studiju praksi. ISMA ir koordinējusi un piedalījusies ES projektos, kas centrēti uz cilvēku ar invaliditāti un ilgstošām saslimšanām nodarbinātību.
p&w praxis und wissenschaft projekt gmbh

Am Bachl 30
DE-85049 INGOLSTADT ALEMANIA
Tel. + 49841483515
Fax. + 49841483515
www.pw-projekt.de
Kontaktpersona:
Randolph
Preisinger-Kleine
rp@pw-projekt.de
p&w praxis und wissenschaft projekt ir pētniecības prganizācija, kura specializējusies sociālo, ekonomikas un attīstības jautājumu pētniecībā. Organizācija ir arī aktīva izglītības attīstības, ieskaitot e-apmācību. p&w praxis und wissenschaft ir koordinējusi dažādus Leonardo da Vinci projektus, ieskaitot MAFF (Making Social agencies fit for the future), Lingua-In-City (Innovative Learning in the European City), ICOVET (Informal competencies and their validation) un ICONET (Informal Competences Net). p&w ir arī piedalījusies kā partnere vairākos Leonardo da Vinci tīklu, pētījumu un pilotprojektos. p&w ir veikusi nozīmīgas ekspertīzes par mācību plānu un programmu attīstību, apmācību metožu un materiāliem, īpaši priekš neaizsargātajām mērķa grupām. p&w ir arī pieredze uz ICT sociālo programmatūru, portfolio, Web un datoriem bāzētu apmācību scenāriju attīstīšanā.

Cofinanciacion

Projekta numurs: ES/08/LLP-LdV/TOI/149101

Šis projekts ir sagatavots ar eiropas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli un komisija nenes atbildību par informāciju, kas dota tajā.