cabecera imagen

Participanţi

Denumirea Instituţiei Date de contact Descriere
Associació Balear d´Esclerosi Múltiple

Passeig de Marratxí, 15
Palma de Mallorca
07008 Illes Balears
SPANIA
Tel. + 34 971229388
Fax. + 34 971229399 www.abdem.es
Persoană de contact::
Nicolás Terrassa
abdem@abdem.es
Obiectivul principal al ABDEM este de a sprijini persoanele cu scleroză multiplă pentru a-şi îmbunătăţi autonomia personală şi calitatea vieţii. În acelaşi timp, instituţia se preocupă de creşterea recunoaşterii la nivelul comunităţii a consecinţelor fizice, psihologice şi sociale ale acestei boli. ABDEM activează în următoarele domenii: Sprijin psihologic şi social pentru persoanele care suferă de scleroză multiplă, a rudelor acestora şi persoanelor care îi îngrijesc. Reabilitare; Neuro-Reabilitare; Formare profesională; Cercetare; Conştientizare Socială şi Diseminare. Asociaţia are o vastă experienţă în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi, în special cu acelea care au un loc de muncă. Prin activitatea sa, ABDEM a identificat nevoia de a dezvolta programme de instruire/formare profesională care să faciliteze integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii.
XXI INVESLAN, S.L.

Euskalduna, 11 – 1º dch.
48008 BILBAO
SPANIA
Tel. + 34944703670
www.inveslan.com
Persoană de contact::
Jaione Santos
j.santos@inveslan.com
INVESLAN este o companie de consultanţă specializată în cercetare socială şi de piaţă în diferite domenii cum ar fi ocuparea, egalitatea de şansă, incluziunea socială şi formarea profesională. INVESLAN este specializată în elaborarea de studii şi anchete în aceste domenii (în special la nivel naţional) şi în coordonarea şi executarea de proiecte la nivel naţional şi internaţional (în special proiecte din programul Leonardo da Vinci). În ultimii ani, activitatea INVESLAN s-a focalizat în special pe metodologii innovative de instruire/formare profesională, cum ar fi e-learning and mobile learning şi participă la dezvoltarea de noi medii de învaţare.

Pontydysgu Ltd.

5 Courthouse Street CV371JW PONTYPRIDD
MAREA BRITANIE
Tel. + 44144340030
www.pontydysgu.org
Persoană de contact::
Graham Attwell
graham10@mac.com
Pontydysgu este un institut de cercetare privat, specializat în cercetare-inovare în domeniul educaţiei vocaţionale, instruire şi învăţare precum şi în cooperare transnaţională. Activitatea organizaţiei se focalizează în special pe cercetare-dezvoltare în domeniul utilizării TIC pentru învăţare în context European şi transnaţional. Pontydysgu are experienţă în special în cercetare-dezvoltare în domeniul noilor tehnici de învăţare care utilizează TIC, ePortfolios şi cadrul personal de învăţare. Pontydysgu a participat în numeroase proiecte Europene în acest domeniu.
National Scientific Research Institute For Labour And Social Protection Rumänien

Povernei 6-8, sector 1 RO-010643
BUCAREST
ROMÂNIA
Tel. + 40213124069 www.incsmps.ro
Persoană de contact::
Liliana Grecu
liliana_grecu@yahoo.com
INCSMPS realizează activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare (în cadrul Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare) în scopul realizării planurilor sectoriale şi programelor din România. Activităţile de CDI ale INCSMPS abordează cu prioritate următoarele tematici: piaţa muncii,educaţia continuă, managementul resurselor şi politicile sociale. Principalii beneficiari ai rezultatelor cercetărilor realizate de institute sunt: instituţiile publice implicate în implementarea politicilor publice, instituţii de învăţământ şi formare profesională, sindicate, angajatori, angajaţi, şomeri personae cu dizabilităţi şi alte grupuri cu nevoi speciale sau defavotizate.
Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A.

Rua Júlio Dinis, 242,
2º, 208
E-4050-318 OPORTO PORTUGALIA
Tel. + 351226076400
www.spi.pt
Personas de contacto:
Ana Riberiro
anaribeiro@spi.pt
Frederico Boas
fredericovilasboas@spi.pt
Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) este o companie internaţională multidisciplinară fondată în 1997 şi dedicată furnizării de consultanţă şi assistenţă persoanelor pentru promovarea gândirii inovative şi a oportunităţilor internaţionale. Serviciile furnizate de SPI pot fi grupate în trei arii tematice: Formare profesională, Consultanţă şi Cercetare Dezvoltare. SPI este acreditată de Institutul pentru Calitate în Formare şi furnizează o gamă largă de activităţi de formare.profesională. SPI are experienţă în utilizarea diferitelor metodologii de instruire pentru diverse grupuri ţintă, care includ abordări pedagogice innovative inclusive e-Learning.
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola - Information Systems Management Institute

Ludzas Str. 91
1003 RIGA LETONIA
Tel. + 371/67100589
Fax. + 371/26529961
www.isma.lv
Persoană de contact::
Marga Zivitere
marga@isma.lv
Information Systems Management Institute (ISMA) este o instituţie de învăţământ superior privată, fondată în 1994 în locul fostei Universităţi Aviatice din Riga. ISMA este bine cunoscută în Letonia şi în străinătate. ISMA oferă studii de licenţă, masterat şi doctorat ca şi programe de educaţie continuă - Lifelong Learning, în administrarea afacerilor, antreprenoriat, tehnologia informaţiei şi management în turism. ISMA organizează conferinţe internaţionale pe tematica Învăţămînt Deschis, Învăţământ la Distanţă, Tehnologia Informaţiei şi Management. ISMA a coordonat şi a participat la proiecte Europene focalizate pe oportunităţi de angajare pentru persoanele şi grupurile de persoane dezavantajate.
p&w praxis und wissenschaft projekt gmbh

Am Bachl 30
DE-85049 INGOLSTADT GERMANIA
Tel. + 49841483515
Fax. + 49841483515
www.pw-projekt.de
Persoană de contact::
Randolph
Preisinger-Kleine
rp@pw-projekt.de
p&w praxis und wissenschaft projekt este o organizaţie specializată în cercetarea socio-economică şi evaluare. Organizaţia activează de asemenea în domeniul dezvoltării învăţământului, inclusive e-learning. p&w praxis und wissenschaft a coordonat câteva proiecte Leonardo da Vinci, incluzând MAFF (Adaptarea pentru viitor a agenţiilor sociale - Making Social agencies fit for the future), Lingua-In-City (Învăţarea Inovativă în oraşul European - Innovative Learning in the European City), ICOVET (Competenţele informale şi recunoaşterea lor - Informal competencies and their validation) and ICONET (Reţea pentru competenţe informale - Informal Competences Net). p&w a participat de asemenea în calitate de partener în câteva proiecte pilot, cercetări şi reţele dezvoltate în cadrul programului Leonardo da Vinci. p&w are o mare experienţă în dezvoltarea de curricule, metode şi materiale de formare profesională, în special pentru grupurile dezavantajate. p&w este de asemenea specializată în elaborarea de scenarii utilizând TIC, software sociale, portfolii , şi instruire utilizînd computerul şi online.

Cofinanciacion

Număr proiect: ES/08/LLP-LdV/TOI/149101

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar opinia autorului şi Comisia nu poate fi făcută responsabilă, în nici o situaţie, pentru folosirea informaţiilor conţinute.