cabecera imagen

Projekts

PwD Employ – Personāla Apmācības vide efektīvai cilvēku ar invaliditāti pieņemšanai darbā - ir Leonado da Vinci Inovāciju pārneses projekts, ko 2008. gadā  apstiprinājusi Eiropas Komisija (DG Education and Culture) Mūžizglītības programmas ietvaros.

Projekts ir ir sagatavots, pamatojoties uz iepriekšējo projektu ar nosaukumu IMMI TRAIN projekts (Leonardo da Vinci pilot project – PT/05/B/F/PPP-159155). Tas bija centrēts uz migrantu integrēšanu darba tirgū. Šī projekta mērķis ir menedžeru  pieejas pārnese uz citu mērķa grupu - cilvēku ar invaliditāti integrēšanu darba tirgū.

Projekta mērķa grupas ir cilvēki un organizācijas – cilvēcisko resursu menedžeri, darbā pieņemšanas organizācijas un treneri, specializējušies cilvēcisko resursu menedžmentā, - kas nodarbojas ar tādu cilvēku, kuriem ir fiziska invaliditāte, darbā pieņemšanu.

PwD Employ projekta galvenais mērķis ir sekmēt cilvēku ar invaliditāti integrāciju darba tirgū, nodrošinot menedžeru un organizāciju apmācību. Projekta partneriem ir jāattīsta e-apmācības programmu tā, lai tā būtu pieejama Personāla Apmācības vidē. Šim līdzeklim arī vajadzētu veicināt cilvēku ar invaliditāti profesionālo un personīgo attīstību.

Projekts, iesākts 2008. gada oktobrī, izpildes laiks līdz 2010. gada oktobrim.

Plānotie galvenie projekta rezultāti – menedžeru zināšanu par cilvēku ar invaliditāti pieņemšanu darbā atjaunošana, kas dotu ieguldījumu šīs grupas nodarbinātības iespēju palielināšanu.

Projekta ietekmei vajadzētu būt:

Īstermiņā:

Ilgtermiņā:

Projekta menedžments un PDF koordinēšana. - 92 Kb

Cofinanciacion

Projekta numurs: ES/08/LLP-LdV/TOI/149101

Šis projekts ir sagatavots ar eiropas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli un komisija nenes atbildību par informāciju, kas dota tajā.